PARTNERS

Een expeditie van dit formaat leent zich er bij uitstek voor om de uitdaging, de beelden, het verhaal, de keuze om dit te doen en de ervaring die wordt opgedaan te delen met anderen die daarin zijn geïnteresseerd. Avonturen verbroederen en trekken gelijkgestemden aan.

Ik wil de berg dan ook niet alleen beklimmen maar tevens aandacht vragen voor een onderwerp dat meer aandacht mag krijgen. Ik wil dat met name doen met bedrijven die zich op één of andere manier met de aanpak en manier van denken kunnen vereenzelvigen. En ik kijk er naar uit om te zien op welke manier we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Zie hier de PARTNERS met wie ik de volgende bergen heb beklommen en ga beklimmen:
1. MOUNT EVEREST 2019 PARTNERS
2. MOUNT VINSON 2024 PARTNERS